רש"י כפשוטו

להתענג על רש''י, כפשוטו.

60.00240.00

ביאור תמציתי מותאם ומעובד ללומדי דורנו, המבוסס כולו על רבותינו מפרשי רש"י הראשונים והאחרונים.
הביאור אינו תופס את המרובה כי אם את המועט, והוא ממוקד רק בנדרש להבנת דברי רש"י.
בלשונו הצחה, הקלה והקולחת, הפשוטה להפליא להבנה, השזורה ביד אמן בין מילותיו המדודות של רש"י –
הפך חיבור זה את רש"י על התורה לנגיש ושווה לכל נפש, לכל שכבת גיל וללומדים בכל רמה ודרגה, מילדי תשב"ר ותלמידות סמינר ועד גדולי תלמידי החכמים.
תפוצתו המדהימה של 'רש"י כפשוטו' והמוניטין הרב שיצא לו בכל קהילות ישראל, מעידים כאלף עדים על הגשמת החזון: להתענג על רש"י, כפשוטו.

ספרים נוספים שיכולים לעניין אותך