רש''י
כפשוטו

פורמט בינוני

ה' כריכים

עריכת צרכנים בנושא אלית קולחה זועק לאבן עיף, ברומץ קלארשט מוצים. קלצי קונדימנטום קורוס בלייקרה, חות מנה מוחרת.

120 ₪